Các anh chi Dự Ṭng trong Nghi Thức Sai Đi và Tuyn Chọn Feb 2007

Các anh chị Dự Ṭng đă chuẩn bị một bước tới trong Đức Tin qua hai nghi thức Sai Đi và Tuyển Chọn đánh dấu bắt đầu của mùa Chay, và sau đó các anh chị sẽ vượt qua với Chúa Kitô trong lễ Thánh Tẩy vào ngày Phục Sinh.

Các anh chi Dự Ṭng cùng người bảo trợ cũng đă tham dự Nghi Lễ Tuyển Chọn tại St Columban vào thứ Hai sau đó.  Các tên của anh chị đă được ghi vào quyển sách Tuyển Chọn, và đưa lên ĐGM Jaime Soto trong phần nghi thức, với gần 60 CĐ Công Giáo trong GP Orange trong 3 ngày.  Tại St Columban LM Quản Nhiệm Bích Vũ đă đại diện cho 3 sắc dân của St Boniface sướng tên giới thiệu các thỉnh nhân cho tất cả CĐ Công Giáo GP Orange đang tham dự nghi lễ.  Sau phần nghi thức những tiệc tiếp tân đă mở ra để giao tiếp gia đ́nh và thân quyến tới với các anh chi Dự Ṭng.

Xin CĐ dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị trong hành tŕnh Đức Tin đă rạng nở cho đến ngày Tánh Tẩy được vẹn toàn.