CHƯƠNG TR̀NH GIÁO LƯ TÂN T̉NG

Cộng Đoàn có chương tŕnh Giáo Lư Tân Ṭng. Xin liên lạc Sr Mai Xuân Thu 956-3110 Ext. 120 để ghi danh và biết thêm chi tiết.


Ban Giảng Viên Giáo Lư 2007chụp h́nh chung Với Sr. Mai Thu hướng dẫn của chương tŕnh RCIARCIA 2006 - [More Pictures]
 


RCIA 2005