a

CHƯƠNG TR̀NH MỤC VỤ

THÁNH LỄ

 • Chúa Nhật: 6:30 PM Thứ Bảy

 • Thứ Ba: 7:00 PM

 • Thứ Sáu Đầu tháng: 8:00 PM

CHẦU THÁNH THỂ

· Thứ Sáu Đầu tháng: 7:30 PM 8:00 PM

· Chầu 24 tiếng chung với Giáo Xứ

GIẢI TỘI

· Thứ Ba: 6:00 PM – 7:00 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

Ngoại trừ Thứ Ba trước Thứ Sáu Đầu Tháng

· Thứ Tư 5:30 PM 6:

30 PM (Tiếng Anh)

· Thứ Bảy 3:30 PM 4:

30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

RỬA TỘI TRẺ EM

· Xin ghi danh trước một tháng

· Lớp Hướng Dẫn: Chúa Nhật đầu tháng 3:30PM tại pḥng E (Cha Mẹ

có con rửa tội và Người Đỡ Đầu bắt buộc phải tham dự lớp này.)

· Nghi thức Rửa Tội: Chúa Nhật thứ hai vào lúc 3:30 PM trong nhà thờ.

(Ghi Chú:  )

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT

· Giáo Lư Tân Ṭng: * Sr. Mai Xuân Thu 9563110

Ext. 120

· Rửa Tội Trẻ Em: * Anh Toản & Chị Anna 6377672

· Tr ao Ḿnh Thánh Chúa: * Ô. Oánh 7740355;

Ô. Minh 5330843

· Thăm Viếng: * Legiô Mariae Chị Hạnh 7589210

* Chị Thái 5234514

* Anh Điện 5332468

· Ban Tang Lễ: * Trưởng Ban: Ông Vũ Ngọc Oánh 774 0355

* Phó Ban: Chị Nguyễn Thúy Sương 993 6553

· Việt Ngữ: * Thầy Lê Thanh Quang 961 – 7326

· Thiếu Nhi Thánh Thể: * Michael Vơ 924 – 0004

· Giới Trẻ: * Nguyễn Đức Duy 422 – 5309

Tin tức/Sinh hoạt cần thông tin/thông báo, xin liên lạc:

Anh Dương Hưng Tony (714) 7751160

Email: anthonyduong62@yahoo.com

Đặc trách WebSite www. cdanaheim.org

Anh Trần Q. Toản (714) 6377672

Email: tranjohn1954@yahoo.com

 

Mass Schedule

 

Sunday

 • 6:45 AM (English)

 • 8:00 AM (Español)

 • 9:30 AM (English)

 • 11:00 AM (English)

 • 12:30 PM (Español)

 • 5:00 PM (English)

 • 7:00 PM (Español)

Monday - Friday

 • 6:30 AM (English)

 • 8:00 AM (English)

 • 7:00 PM (Vietnamese - Tuesdays)

 • 7:00 PM (Español - except Tuesdays)

Saturday

 • 8:00 AM (English)

Saturday Vigil

 • 5:00 PM (English)

 • 6:30 PM (Vietnamese)

 • 8:00 PM (Español)