Rite Of Acceptance
Nghi Lễ Tiếp Nhận Dự Ṭng Dec 2006

Sáu anh chị Dự Ṭng đă tham dự buổi Lễ Tiếp Nhận Dự Ṭng vào cuối tuần Dec 9, 2006.  Nghi Lễ Tiếp Nhận đánh dấu bước đầu tiên khi các anh chị Dự Ṭng bước qua thời kỳ t́m hiểu giáo lư Công Giáo, nay tiếp tục đi sâu vào chương tŕnh giáo lư của người lớn, RCIA.  Sáu anh chị đă nhậm lời tiếp tục tiến triển trong hành tŕnh học đạo.  Phép mở tâm và giác quan bằng mầu nhiệm thánh giá đă được ban cho các anh chị qua cha chủ tế và những người bảo trợ.

                  

  A/C Tran Thach David  &Tran Nguyen Jennifer   Duong Mỹ Mindy A/C Pham Ba Nam   & Pham Nghi Loan Truong Jennifer
                                                    
     

Các anh chị cùng với người bảo trợ đă dành hết một ngày chọn vẹn trước buổi lễ qua phần tĩnh tâm, và lắng đọng tâm linh để nghe Tiếng Gọi của Thiên Chúa, thực hiện do ban RCIA và sự chia sẻ của anh Hùng, được thánh tẩy năm 2003. Trong phần nhập lễ LM phó xứ Armando Virrey đă mở đầu buổi Lễ Tiếp Nhận với sự đón nhận các Thỉnh Nhân.  LM Bùi Công Minh, từ NT Chánh Ṭa-Costa Mesa, đă chủ tế cùng với LM Francis Vũ, từ St Martin de Tours of Franklin, WIS-một LM thân thương trong CĐ Anaheim/TNTT đang về thăm nhà.

 Sau thánh lễ, một bữa tiệc nhỏ thân mật đă mở ra để chào mừng các anh anh chị Dự ṭng, cùng với các linh mục, các souers cùng ban RCIA, ban thường vụ, và các anh chị em đă rửa tội qua những năm trước.

 Xin cộng đoàn dân Chúa tiếp tục cầu nguyện để Đức Tin của các anh chị được triển nở toạn vẹn trong Thiên Chúa, và thánh ư Chúa luôn ở trong các anh chị.