GLORIA IN EXCELSIS DIO! CĐ ANAHEIM DỰ LỄ VỌNG GIÁNG SINH 2006

Cộng đoàn Anaheim đă chuẩn bị lễ Giáng Sinh bằng tâm t́nh của mùa Vọng qua buổi tĩnh tâm và thuyết giảng trong tuần lễ Vọng Giáng Sinh.   Và cao điểm ngày lễ đă được đặt vào chương tŕnh phụng vụ lễ vọng Giáng Sinh, do ca đoàn Hương Việt và hoạt cảnh do rất nhiều cộng sự viên của nhiều đoàn thể trong giới trẻ “the Upper Room” và các em trong TNTT.  Cùng các phụ huynh, các anh chị em, bạn bè đă hỗ trợ đêm ngày tập dợt trong nhiều tuần trước đó trong ca đoàn và hoạt cảnh câu chuyện phúc âm về Giáng Sinh, con số cộng sự viên qua mỗi năm vẫn hưởng ứng đuọc trên dưới 250 người.

Rồi tuần cuối cùng cùa ngày lễ đă tới. . .

Tất cả ban diễn xuất đă ở lại tới nửa đêm để tập dượt và liên kết chương tŕnh lần cuối cùng, qua đạo diễn Thầy Sáu Kiệt Tạ với nhóm trẻ “the Upper Room” trong phần hoạt cảnh, và anh Diệp người ca trưởng của CĐ Hương Việt.

Lễ Vọng Giáng Sinh đă được cử hành long trọng do LM quản nhiệm Vũ Ngọc Bích cùng 5 cha khách đă đồng tế trong thánh lễ, và trong đó có Thầy Hưng về thăm nhà.  Cha cũng cám ơn các em thiếu nhi đă gom được những con “heo” bỏ ống với số tiền $809 tặng cho cô nhi viện Biên Ḥa trong niềm vui Giáng Sinh.  Cha và hội đồng mục vụ đă tặng mỗi gia đ́nh một cuốn lịch mục vụ 2007 sau cuối lễ, đă chấm dứt gần nửa đêm của mùa Vọng.

Gloria In Excelsis Dio! Vinh Quang Thiên Chúa đă tỏ hiện qua lễ Vọng Giáng Sinh, và Thiên Chúa đă tới qua con một của Ngài, Đấng mang sự B́nh An cho những ngựi thiện tâm trên trần thế.

Sau đây là danh sách cộng sự viên trong Ca Đoàn và Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2006.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TR̀NH: CT Phùng V Thích
GENERAL DIRECTOR: Thầy Sáu Kiệt Tạ

PRODUCTION:
The “Upper Room”
Leader: Nguyen Duc Duong

SOUND RECORDING/EDITING: Ngon Nguyen

ACTORS/ACTRESSES

Mary: Jennifer Lam
Joseph: Quang Nguyen
Gabriel: Charles Vu

3 Kings
Nhat Dinh
Matt Tran
Christopher Tran

Commoners
Eddy Fame
Phong Ho
Ben Nguyen
Augustin Phung
Monica Phung
Theresa Phung
Cecil
Cindy Do
Cindy Luu
Ngan Dinh
Julie Van
Anthony Tran
Christina Tran
James Dang
Thomas Van
Caroline Nguyen

Background
Duong Nguyen
Yen Tran
Christine Tran
Kim Nguyen
John Nguyen
Douglas Do
Lighting
Nhon Ngo

Kimchi Doan
Thomas Vu
Cuong Nguyen

 

Costume
Co Anna Nguyen
Huong Dinh
Quynh Anh
Huy Dang
Nhung Tran
Joe Pham
Duy Nguyen
AnhThu Do

 

DANCERS
Dance Leaders: Kim, Caroline, Thuong, Giang

ANGEL GROUP I

Pauline Nguyen
Kathy Huynh
Kimberly Huynh
Kelly Le
Tami Tran
Linh Pham

Victoria Vu
Brianna Vu
Monica Vu
Stephanie Le
Chanel Le
Christina Nguyen

ANGEL GROUP II

Song “Mary did you know...”

Bella Nguyen
Dianna Nguyen
Thao Do
Eve Pham
Lisa Nguyen
Vyvy Vu
Julia Bui
Sabrina Nguyen
Renne Nguyen
Leslie Nguyen
 Pauline Nguyen

Song “Hoi Nhac Thien Quoc”

Tami Tran
Chanelle Statti
Monica Vu
Brianna Vu
Victoria Vu
Kelly Le
Christina Vu
Linh Pham
Kathy Huynh
Kimberly Huynh
Stephanie Nguyen

SMALL DANCERS:

Catherine Vu
Andrew Vu
Daphne Do
Joseph Thach
Stephanie Nguyen
Jonathan Pham
Ashle Nguyen
Claudia Vu
Thao Nguyen
Elizabeth Pham
Amy Vu

Cecilia Hoang
Tran Nguyen
Carolynn Le
Sylvie Do-Vu
Kristine Do-Vu
Ami Vu
Matthew Vu
Rachel Tiet
Christian Tiet
Jackie Nguyen
Damian Do

 
“HUNG VIET” CHOIR
Ca Trưởng: Nguyen Ngoc Diep

Giới Thiệu Ca Đoàn: Lam Tung Son
Piano: Vo Duc Xuan
Guitar: Tom Huynh
Bass: Francis Loc

Nguyen T Huong Duyen
Nguyen T Nhu Ha
Vu Thanh Thuy
Pham-Vu Kim-Loan
Vu Dinh Phuong
Vu Thanh tam
Phan Binh Huyen
Nguyen Nang Chi
Tiet Minh Tam

Lam Tung Son
Nguyen Quang Tŕnh
Dinh Trinh Kiem
Nguyen Huu
Truong T Thai
Duong Hoang Hoai Diem
Phan Huy Vu
Vo Thanh Tam
Ha Kim Oanh
Nguyen-Vu T Tuyet Hong
Tran T Bach Yen
Nguyen My Lien
Tran Cao Khoa
Nguyen Tran Loc

MEDIA

Photography: Thanh Tran, Hieu Photography, Son Nguyen
Video:             Anh Lượng, Cinderella Floral Palace (714) 590-2066 và www.cfpmedia.com