Mass Schedules Activities  | Registration Forms  |  Giáo Lư  | Việt NgữThiếu nhi News  |  Announcements  

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM - GIÁO PHẬN ORANGE, CALIFORNIA
St. BONIFACE CHURCH
120 N Janss St. Anaheim, CA 92805

VNCC Webmail
Feedback  

Home  | About Us  |   Sponsors | Map  | Links |   Ngày    

Thông Báo
Ô. Đặng Duy Bảo
714-999-2905
Email:
Truyền Thông

H́nh Ảnh
Ô. Nguyễn Sơn
Ô. Trần Hữu Thành


Website Design

Ô. John Toản Trần
Email:
Webmaster

Parish Website
St. Boniface

 

TNTT Promotion

Lễ Trao Khăn Thăng Cấp cho các Huynh Trưỏng

Đoàn TNTT Đức Mẹ Mông Triệu qua sau những trại huấn luyện xa mạc 2005 nay đă đào tạo một số Trưởng vững mạnh để ra đi và phục vụ cho đoàn một ngày một lớn mạnh, trên dưới 250 em.  Qua  Lễ Trao Khăn cuối tuần 02/18/2006 do cha quản nhiệm Micheal Tùng ban phép lành và chứng thực lời tuyên hứa cho các Trưởng, sau đây là những Trưỏng mới, và là tương lai lănh đạo của đoàn TNTT ĐMMT:

Dự Trưởng:
1. Ben Nguyen
2.Mai Mguyen
3. Nhi Tran
4.Phillip Nguyen

Huynh Trưởng Cấp 1:
1.Joseph Nguyen
2.Dianna Nguyen
3.Michael Vo
4.Trung Pham
5.David Vu
6.Teresa Luu

Sau đó các Trưởng cùng Trợ Tá cũng như Cha quản nhiệm đă dự một tiệc nhỏ chung vui  rất ấm cúng do đoàn mừng cho nhau.

Search:

 

Home  | About Us  | Mass Schedules Activities  | Registration Forms  |  Giáo Lư  | Việt NgữThiếu nhi News  |  Announcements  |  Sponsors | Map

Copyright ©2005 CDAnaheim.org