Mass Schedules Activities  | Registration Forms  |  Giáo Lư  | Việt NgữThiếu nhi News  |  Announcements  

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM - GIÁO PHẬN ORANGE, CALIFORNIA
St. BONIFACE CHURCH
120 N Janss St. Anaheim, CA 92805

VNCC Webmail
Feedback  

Home  | About Us  |   Sponsors | Map  | Links |   Ngày    

Thông Báo
Ô. Đặng Duy Bảo
714-999-2905
Email:
Truyền Thông

H́nh Ảnh
Ô. Nguyễn Sơn
Ô. Trần Hữu Thành


Website Design

Ô. John Toản Trần
Email:
Webmaster

Parish Website
St. Boniface

 

ChẶng Đàng Thánh Giá

14 chặng đường Thánh Gía

Ai có nghe, quân dữ quất những roi trên nguời Chúa tôi?
Ai có thấy, cây Thập Gia đè chĩu trên vai của Ngài?
Thánh gía nặng, roi buốt, Chúa tôi té xuống bao nhiêu lần?
Con đựng tới Gôn-gô-tha, Ngài vâng lời uống chén đắng.
Đồi của các tên tử tội không đáng sống.
Nhưng sao Chúa tôi phải chết như vậy?
Tủi nhục, trần truồng và hèn hạ trên Thập Tự gía?

Này,…ai th́ thầm qua trái tim tôi ….

Để gánh tội của tôi và của toàn nhân loại trên Thập tự.
Để cái tôi chết đi và thân tôi sống lại vinh quang với Ngài.
Và măi măi đầy sung măn cho linh hồn tôi.
Và cả cho nhân loại cho những ai Tin vào danh Ngài.

 

Search:

 

Home  | About Us  | Mass Schedules Activities  | Registration Forms  |  Giáo Lư  | Việt NgữThiếu nhi News  |  Announcements  |  Sponsors | Map

Copyright ©2005 CDAnaheim.org