Mass Schedules Activities  | Registration Forms  |  Giáo Lư  | Việt NgữThiếu nhi News  |  Announcements  

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM - GIÁO PHẬN ORANGE, CALIFORNIA
St. BONIFACE CHURCH
120 N Janss St. Anaheim, CA 92805

VNCC Webmail
Feedback  

Home  | About Us  |   Sponsors | Map  | Links |   Ngày    

Thông Báo
Ô. Đặng Duy Bảo
714-999-2905
Email:
Truyền Thông

H́nh Ảnh
Ô. Nguyễn Sơn
Ô. Trần Hữu Thành


Website Design

Ô. John Toản Trần
Email:
Webmaster

Parish Website
St. Boniface

 

RCIA cùng Dự Ṭng Tĩnh Tâm tại Marywood 4/2006

Đoạn đường dài nay gần đến ngày thánh tẩy Phục Sinh đă tới, 11 anh chị em Dự Ṭng lên ngọn đồi Marywood cùng với người bảo trợ, với ngựi bạn đường tương lai, bố mẹ và ban giảng huấn, ban hỗ trợ, các anh chi tân ṭng 2005 và các seours diễn giảng của ḍng Mến Thánh Gía, DMTG, quy tụ trên 40 người cho buổi tĩnh tâm.  Dự Ṭng trong đó có:

ptc hp cnn cntc

tt cqkt cmp

kt cmtc dtc np

Người lớn: Phương Trần, Huân Phạm, Nhung Nguyễn, Nina–Huai Tu Chen, Thuyên Trần, Quốc-Kevin Trần, Kevin Tộ
Các em: Michael Tộ, David Tộ, Nolan Phạm, Michelle Phạm

Chưong tŕnh tĩnh tâm đă chuẩn bị kỹ càng với Sr Thu.  Ban RCIA đă bắt đầu một ngày tĩnh tâm từ sáng sớm bằng lời cầu nguyện để chuẩn bị cho mọi việc trong ngày tĩnh tâm.  Ngoài ban giảng huấn quen thuộc, các souer Cát Lê, souer Ngọc Thủy thuộc DMTG và anh chi Hoàng và Sương tân ṭng năm 2005 đă tới và chia sẻ, tŕnh bày nhiều khía cạnh đức tin Công Giáo.   Ban giảng huấn cũng xếp đặt mọi việc trong phần phụng vụ,  ngoài việc giáo lư, với bao nhiêu chi tiết để mọi chuyển tiếp được nhịp nhàng.

Ngày tĩnh tâm kết thúc bằng Lễ Lá do Cha quản nhiệm Micheal Tùng chủ tế.  Cha đă làm phép “Ephata” cho các anh chi em Dự Ṭng, và ban kinh Tin Kính tuyên xưng đức Tin từ nay về sau trong cuộc sống mới.  
Buổi tĩnh tâm kéo dài hết một ngày Chúa Nhật và chấm dứt thật mau.  Anh chi em Dư Ṭng nay xuống đồi được chọn vẹn trong tâm t́nh của ngày tĩnh tâm.  
Ban RCIA tiếp tục hành tŕnh vào Tuần Thánh, và chuẩn bị tinh thần “vượt qua” với Dự Ṭng trong tâm t́nh tiếp tục cầu nguyện.  Xin cộng đồng dân Chúa cùng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện ban cho các anh chị em này đầy chàn đức Tin, đức Cậy, đức Mến để họ trở thành những nguời con cái Chúa qua nước rửa Thánh Tẩy Phục Sinh.
SN_Servant RCIA

 

Search:

 

Home  | About Us  | Mass Schedules Activities  | Registration Forms  |  Giáo Lư  | Việt NgữThiếu nhi News  |  Announcements  |  Sponsors | Map

Copyright ©2005 CDAnaheim.org